Effectieve uitvoering van gevangenisstraffen

– Samenvatting

Een veroordeling tot een effectieve gevangenisstraf in België betekent in de praktijk niet dat men ook automatisch achter de tralies verdwijnt.  

Hieronder geven we een overzicht van de huidige stand van zaken omtrent de effectieve uitvoering van gevangenisstraffen.

Straffen van meer dan 3 jaar:

Indien u wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan 3 jaar, dient deze te worden uitgevoerd in de gevangenis. Het is de Strafuitvoeringsrechtbank (SURB) die in dit geval zal beslissen of de veroordeelde vervroegd kan worden vrijgelaten.

Men kan een aanvraag tot voorwaardelijke invrijheidstelling indienen indien men 1/3 van zijn straf heeft uitgezeten (in de gevangenis zelf of via elektronisch toezicht). Zes maand voor die datum kan men reeds elektronisch toezicht of beperkte detentie (waarbij men overdag de gevangenis mag verlaten) aanvragen.

De SURB zal, rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden van de veroordeelde, beslissen of er tegenindicaties bestaan voor de toekenning van de gevraagde gunst.

 

Straffen van 3 jaar of minder:

De situatie waarin zogenaamd korte gevangenisstraffen sowieso niet of via enkelband werden uitgevoerd, geldt op vandaag niet langer.

Indien men wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf tussen 2 en 3 jaar, is de alleenzetelend strafuitvoeringsrechter bevoegd.

Dezelfde principes gelden als bij de straffen van meer dan 3 jaar: indien de veroordeelde 1/3 van zijn straf heeft uitgezeten, kan hij een verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling indienen. Zes maand voor die datum kan men reeds een verzoek tot elektronisch toezicht of beperkte detentie aanvragen.

Deze nieuwe regeling is van toepassing op straffen die zijn uitgesproken vanaf 1 september 2022.

Vanaf 1 september 2023 zullen ook veroordeelden met straffen van minder dan 2 jaar worden onderworpen aan toezicht en goedkeuring van een strafuitvoeringsrechter.

 

 

Aarzel niet ons te contacteren indien u verdere vragen heeft omtrent strafuitvoering.