Succesvol beroep tegen een omgevingsvergunning

– Samenvatting

U kan ook bij ons kantoor terecht inzake de materie van het omgevingrecht.

Ons kantoor behandelt meer en meer dossiers inzake omgevingsrecht, meer specifiek beroepen tegen omgevingsvergunningen.

Recent behaalde ons kantoor hierin nog een bijzonder positief resultaat: zo besliste de aanvrager om zijn aanvraag in te trekken nog voor de Deputatie een beslissing zou nemen.

Wij werden gecontacteerd om beroep aan te tekenen tegen een door het College van Burgemeester en Schepenen verleende omgevingsvergunning.

Ons bezwaarschrift was dermate gemotiveerd, aangevuld met een stevig en overtuigend pleidooi op de hoorzitting, dat de aanvrager de bui zag hangen nog vooraleer de Deputatie finaal de ‘doodsteek’ zou uitdelen:

Aarzel niet om ons (ook) in deze boeiende en interessante materie te contacteren!