Onroerend beslag appartement zee

– Samenvatting

Een gepensioneerd echtpaar kocht een appartement aan zee, maar er bleek een (onroerend) beslag te liggen op dit appartement dat niet meegedeeld werd door zowel de makelaar als de verkoper. Door onze tussenkomst kreeg het echtpaar hun voorschot terug en werd verder een bijkomende schadevergoeding uitgekeerd.

Een gepensioneerd echtpaar kocht met hun zuurverdiende spaarcenten een appartement aan zee. Ze betaalden 22.500,00 euro voorschot aan de makelaar. Het echtpaar was in de wolken en deelde hun drie kinderen deze verrassing mee. Een drietal maanden na de ondertekening van de compromis kwam echter de ijskoude douche want er bleek een (onroerend) beslag te liggen op dit appartement. Dit beslag werd niet meegedeeld door zowel de makelaar als de verkoper. De verkoop kon niet doorgaan vanwege dit beslag. Het echtpaar wilde hun voorschot terug doch dit was intussen al verdwenen als sneeuw voor de zon.

Meester Lieven DE PESSEMIER  kreeg het mandaat om gerechtelijk in te leiden.

De rechter in Veurne veroordeelde de verkopers tot het terugbetalen van het voorschot. Anders dan ons standpunt in hoofdorde, was deze eerste rechter overtuigd dat de verkopers bedrog hadden gepleegd door de beslagleggende bank onder druk te zetten het beslag op te heffen door te zwaaien met een verkoopsovereenkomst. Met andere woorden werden cliënten gebruikt door de verkopers om af te geraken van het beslag. De beslagleggende bank was niet onder de indruk en hief het beslag niet op.

Ons standpunt in hoofdorde was eerder de toepassing van de letterlijke lezing van de compromis: “als een partij in gebreke blijft om de overeenkomst uit te voeren (in casu het leveren van het appartement), is een schadevergoeding verschuldigd van 10% van de koopsom”.
Het echtpaar was hoe dan ook alleszins opgelucht dat zij hun voorschot terugkregen.

De verkopers tekenden echter beroep aan, stellende dat het echtpaar in gebreke was gebleven om het appartement te kopen omdat er een vermeend akkoord was met de beslagleggende bank om het beslag op te heffen waardoor het appartement wel kon geleverd worden. De verkopers bleven echter in gebreke om enig bewijs hiervan te leveren.

In Gent werd ons standpunt deze keer wel gevolgd, wat o.i. het enige juiste juridische standpunt is. Zo kreeg het echtpaar niet alleen het voorschot terug (22.500,00 euro) doch ook nog eens de bijkomende schadevergoeding (22.500,00 euro), bovenop de terugbetaling van alle kosten.
Inmiddels werd het grootste deel van de totale som al betaald.

Aarzel niet om ons kantoor te contacteren om, welke overeenkomst ook, na te lezen en advies te vragen. Beter voorkomen dan genezen!