Vlaams Gewest veroordeeld tot herstel wegdek

– Samenvatting

Het Vlaams gewest werd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde veroordeeld tot aanpak van de versleten en onveilige Kalkensteenweg te Wetteren.

Soms biedt een onderhandeling geen uitweg. In dit dossier diende Mr. Maarten Blondeel op verzoek van bewoner Pieter B. uit Wetteren het Vlaams gewest te dagvaarden voor de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, om het Gewest te verplichten tot het herstel van het wegdek en de aanleg van een veilig fietspad langs de Kalkensteenweg.

Het gezin van Pieter B., met 2 jonge kinderen, kent overlast veroorzaakt door trillingen van voorbijrijdend verkeer, omgevingslawaai en algemene onveiligheid. Het wegdek is in zodanige versleten staat dat het gebrekkig is.

De Rechtbank erkent dat het Vlaams gewest als wegbeheerder verzaakt heeft aan de op haar rustende algemene zorgvuldigheidsverplichting. Dit is een schending van de artikelen 1382-1383 oud B.W. Hiervoor wordt verwezen naar de door de buurtbewoner aangebrachte rapporten en richtlijnen die door verschillende overheidsinstanties zelf worden gehanteerd.

‘Het Vlaams gewest wordt veroordeeld om de hinder veroorzaakt aan buurtbewoner Pieter B. door een niet-geschikt en gebrekkig wegdek, evenals een niet-afgescheiden fietspad, die zich verwezenlijkt in een omgevingslawaai en trillingen evenals een onveilige fietsomgeving, zodanig te beperken dat de inbreuken op de algemene zorgvuldigheidsnorm worden voorkomen en dit binnen een aanvaardbare termijn, die bepaald wordt op een maximumtermijn van 1 jaar vanaf de betekening van dit vonnis.’

Aarzel niet om ons kantoor te contacteren voor meer info in deze materie.