Vastgoed- & omgevingsrecht

Regelgeving wordt almaar complexer. Ook de vastgoedwereld is niet van deze trend gespaard gebleven. Iemand die wenst te bouwen of geconfronteerd wordt met bouwplannen in de omgeving stoot al snel op de complexe regelgeving uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Omgevingsvergunningsdecreet. Gespecialiseerde bijstand is dan ook geen overbodige luxe meer. Wij kunnen u bijstaan met advies, minnelijke onderhandelingen en het voeren van procedures.

Helaas wordt men in het dagelijkse leven soms ook geconfronteerd met hinder. Deze kan vele vormen kan aannemen, gaande van overhangende takken, onkruid, lawaai- of geurhinder tot verwaarloosde gebouwen en slecht onderhouden openbare wegen. Ook hier is professionele bijstand vaak de enige mogelijkheid om tot een oplossing te komen.

Ons advocatenkantoor heeft in de afgelopen jaren een ruime expertise opgebouwd in verschillende takken van het vastgoedrecht. Hierdoor kunnen wij zowel particulieren, professionelen als overheden deskundig ondersteunen en begeleiden bij:

Voorbeelden vastgoed- & omgevingsrecht

  • Vergunningsaanvragen, zowel op stedenbouwkundig als milieuvlak
  • Het optreden tegen stedenbouwkundige en milieumisdrijven
  • Ruimtelijke planning
  • Onteigeningen
  • Leegstand , verwaarlozing en ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van panden
  • Overlast door burenhinder, zoals geurhinder, lawaaihinder, overhangende takken, ….
  • Gebrekkig onderhoud van openbaar domein, zoals de gemeente- en gewestwegen

Meer weten?

 

Graag meer informatie tijdens een persoonlijk gesprek? Contacteer ons gerust.

Recente artikels