Financiële hulp voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden

– Samenvatting

Wat als u als slachtoffer van een misdrijf gerechtigd bent op schadevergoeding, maar de tegenpartij blijkt onvermogend of van de aardbol verdwenen?

Wat als u als slachtoffer van een misdrijf gerechtigd bent op schadevergoeding, maar de tegenpartij blijkt onvermogend of van de aardbol verdwenen?

In bepaalde omstandigheden wordt voorkomen dat u als slachtoffer in de kou blijft staan, met name wanneer u recht heeft op tussenkomst van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (Slachtofferfonds).

Deze regeling vindt toepassing ten aanzien van personen (of hun nabestaanden) die ernstige lichamelijke of psychische schade ondervinden als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke gewelddaad die in België heeft plaatsgevonden. Ook personen die schade hebben geleden omdat zij hulp hebben geboden aan een slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad of aan een persoon wiens leven in gevaar was, komen in aanmerking.

Het begrip opzettelijke gewelddaad is ruimer dan het begrip opzettelijke slagen en verwondingen, zodat ook zaken als verkrachting of diefstal met geweld onder het toepassingsgebied moeten worden begrepen.  

Indien de dader is veroordeeld en u als slachtoffer reeds de nodige stappen heeft ondernomen, met name door een burgerlijke partijstelling of rechtstreekse dagvaarding voor de strafrechter, of een vordering tot schadevergoeding voor de burgerlijke rechter, kan u een aanvraag indienen bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Uw aanvraag zal slechts subsidiair, indien er geen andere inningsmogelijkheid is, worden goedgekeurd.

Bovendien wordt niet elke soort schade vergoed door het Fonds, en zal worden beoordeeld wat als een billijke vergoeding moet worden aanzien.

Het maximumbedrag aan hoofdhulp waarvoor het Slachtofferfonds tussenkomt bedraagt € 125.000,00.

Aarzel niet ons te contacteren indien u bijstand wenst in het kader van de afhandeling van uw belangen als slachtoffer.