Herstel in eer en rechten

– Samenvatting

Hieronder vindt u meer informatie over de procedure tot herstel in eer en rechten.

U bent in het verleden veroordeeld, maar u wenst uw strafblad opnieuw blanco, bijvoorbeeld omdat dit wordt gevraagd door een werkgever?

Hieronder vindt u meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat.

Ten eerste zijn er de politiestraffen: dit zijn gevangenisstraffen tot 8 dagen, een geldboete van maximaal 200 euro (incl. wettelijke opdeciemen), en een werkstraf van 20 tot 45 uren.

Deze overtredingen worden automatisch uitgewist na een periode van drie jaar te rekenen van de dag van uitspraak. Deze verdwijnen dus van uw strafblad zonder dat u er zelf iets voor dient te ondernemen.

Deze automatische uitwissing geldt dus enkel en alleen voor de straffen die de bovengenoemde grenzen niet overschrijden. Het begrip “politiestraf” betekent dus niet noodzakelijk een straf uitgesproken door de politierechtbank. De meeste straffen uitgesproken door een politierechtbank zijn immers correctionele straffen.

Voor straffen die niet automatisch uitgewist worden, dient de procedure van herstel in eer en rechten gevolgd te worden. Het is hierbij de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het hof van beroep die de beslissing zal nemen.

Hierbij dienen verschillende voorwaarden vervuld te zijn:

  • Een eerste vereiste is dat de veroordeelde geen herstel in eer en rechten heeft genoten in de voorbije 10 jaar.
  • Daarnaast dienen de opgelopen vrijheidsstraffen volledig te zijn uitgevoerd, en alle geldboetes en gerechtskosten betaald. Bovendien dienen eventuele slachtoffers integraal vergoed te zijn.
  • De veroordeelde dient een proeftijd te doorlopen, waarin hij een vast verblijf in België of in het buitenland moet gehad hebben en waarin hij blijk heeft gegeven van verbetering en goed gedrag. Deze proeftijd begint te lopen vanaf de veroordeelde zijn straf volledig heeft ondergaan of waarop hij voorwaardelijk in vrijheid gesteld wordt, en bedraagt 3 tot 10 jaar, afhankelijk van de aard en duur van de opgelegde straf.
  • Tot slot dient in het geval van personen die veroordeeld zijn voor feiten van voyeurisme, verkrachting, aanranding van de eerbaarheid of zedenfeiten ten aanzien van minderjarigen ook verplicht advies te worden ingewonnen van een dienst die gespecialiseerd is in de begeleiding of de behandeling van seksuele delinquenten.

Aarzel niet ons te contacteren indien u een procedure tot herstel in eer en rechten wenst op te starten.