B&B-proces

– Samenvatting

Op vrijdag 3 december 2021 viel het doek over het assisenproces te GENT, in de media het B&B-proces genoemd.

Op vrijdag 3 december 2021 viel het doek over het assisenproces te GENT, in de media het B&B-proces genoemd.

Het Openbaar Ministerie vroeg de jury om mevrouw TROFFAES te veroordelen voor moord en haar op te sluiten voor 18 jaar. De verdediging pleitte uitlokking in welk geval een maximumstraf voorzien is van 5 jaar.

Ons kantoor stond dochter Silke bij, die een bijzondere positie innam. Want waar de burgerlijke partij doorgaans de beschuldigde voor zo lang mogelijk achter de tralies wil zien verdwijnen, was dit veel minder sterk aanwezig bij Silke. Silke was/is bijzonder loyaal aan beide ouders. Meester Lieven DE PESSEMIER en Maarten BLONDEEL brachten een sereen pleidooi waarbij zij een positie innamen tussen de twee.

Mevrouw Christel TROFFAES werd uiteindelijk veroordeeld tot 10 jaar opsluiting voor het opzettelijk doden met het oogmerk om te doden van haar echtgenoot Dirk ZEGERS op 20 januari 2019 in hun B&B woning te Sint-Maria-Oudenhove (ZOTTEGEM). Er werden geen elementen weerhouden om de voorbedachtheid te bewijzen, wat het wezenlijk verschil is tussen doodslag en moord. De uitlokking werd evenmin weerhouden.

In theorie kan mevrouw TROFFAES na één derde van haar straf een aanvraag indienen om de gevangenis te verlaten (dagelijks maar met overnachting in de gevangenis, via een enkelband dan wel voorwaardelijk). De praktijk leert ons echter dat dit allemaal niet zo snel gaat. De weg der geleidelijkheid moet worden gevolgd. Dochter Silke zal in deze procedure eveneens een stem hebben waarmee de Strafuitvoeringsrechtbank rekening houdt.