Mag een persoon onder bewind seks hebben?

– Samenvatting

Ons kantoor verleende met succes bijstand aan een man die verdacht werd van ‘aanranding van de eerbaarheid’ van een persoon onder bewind. Het aanhoudingsmandaat werd opgeheven.

Mag een persoon onder bewind seks hebben?

Ons kantoor verleende bijstand aan een man die verdacht werd van ‘aanranding van de eerbaarheid die mogelijk werd gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk gebrek van het slachtoffer, met de verzwarende omstandigheid dat de aanranding gepleegd werd op een persoon van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, een ziekte, dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of hem bekend was.’

Wat was er aan de hand? De man werd aangehouden om reden van seksueel getinte berichten die werden verzonden aan een vrouw die onder bewind staat. De vrouw werd door een Vrederechter ‘onbekwaam verklaard tot het verlenen van toestemming tot het stellen van handelingen die haar fysieke integriteit of de intieme levenssfeer raken’.

Niettemin was er geen twijfel dat er geen sprake was van dwang en dat de seksuele berichten in beide richtingen werden verstuurd. Het is ook niet zo dat de vrouw nog nooit eerder een seksuele relatie had. Integendeel, was zij op dat moment in een amoureuze relatie met een andere man. Bijzonderheid: ook de man was getrouwd met een vrouw die onder bewind staat.

De man werd niettemin aangehouden en verbleef gedurende 2 nachten (max. 48 uur) in een politiecel. Nadien werd hij voorgeleid voor een Onderzoeksrechter die een aanhoudingsmandaat uitschreef en hem naar de gevangenis stuurde. Binnen de 5 dagen diende de man voor de Correctionele Raadkamer te verschijnen die moest oordelen over het verlengen met een maand of opheffen van het aanhoudingsmandaat.

Mr. Maarten BLONDEEL kon de voorzitter van de Raadkamer overtuigen het aanhoudingsmandaat op te heffen. Er kan niet worden betwist dat de seksuele relatie tussen de man en vrouw gewild was. Het loutere feit dat zij onder bewind staat kan niet voldoende zijn om haar een totaal verbod op seksuele intimiteit op te leggen.