Elektrische steps vanaf 1 juli onderworpen aan strikte verkeersregels

– Samenvatting

De Wegcode bevat voortaan specifieke verkeersregels voor het gebruik van ‘gemotoriseerde voortbewegingstoestellen’ zoals elektrische steps, monowheels en hoverboards.

U zal het ongetwijfeld reeds opgemerkt hebben: het gebruik van elektrische steps in het verkeer is de laatste jaren aan een enorme opmars bezig. Helaas brengt het gebruik van dit flexibele rijtuig ook een aantal gevaren met zich mee, wat zich geuit heeft in een toename in het aantal verkeersongevallen met e-steps. Uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias in samenwerking met de federale politie blijkt dat er in België in 2021 1.022 ongevallen met e-steps geregistreerd werden.

Een ingrijpen van de wetgever met oog op de verkeersveiligheid bleek noodzakelijk. Vanaf 1 juli 2022 gelden specifieke verkeersregels voor het gebruik van zogenaamde ‘gemotoriseerde voortbewegingstoestellen’. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe regels zoals opgenomen in de Wegcode:

  • De minimumleeftijd bedraagt voortaan 16 jaar, behalve in woonwijken, op gereserveerde wegen, in voetgangerszones en speelstraten.
  • Je mag niet langer op het voetpad rijden met de e-step.
  • Steps mogen enkel nog geparkeerd worden in daartoe voorziene zones, aangeduid door specifieke verkeersborden.
  • Het is voortaan verboden om passagiers te vervoeren.