Advocaat familierecht Oudenaarde & Zwalm

Als advocaat familierecht behandelen we bij advocatenkantoor Blondeel & De Pessemier alle juridische aspecten die verband houden met de persoon en de persoon in relatie tot zijn familie.

Advocaat familierecht Oudenaarde Zwalm - Advocatenkantoor Blondeel & De Pessemier

Advocaten familierecht Oudenaarde & Zwalm – Advocatenkantoor Blondeel & De Pessemier

Waarom een advocaat familierecht?

Een advocaat familierecht kan u bijstaan in heel wat uiteenlopende juridische kwesties: echtscheiding, een afstammingsband vaststellen of betwisten, het uitoefenen van het recht op contact door grootouders van het kind, adopteren, …

Ook wanneer u vragen heeft over schenkingen, testamenten of erfenissen, kunt u bij een advocaat familierecht terecht voor advies of bijstand.

Het overlijden van een familielid kan helaas tot gevolg hebben dat conflicten ontstaan binnen de familie omtrent de opengevallen nalatenschap. Als advocaten familierecht staat ons advocatenkantoor u bij om uw erfrechten te vrijwaren via bemiddeling of een gerechtelijke procedure.

Zo kan er discussie ontstaan over de geldigheid van een testament, omdat de erflater niet meer gezond van geest was op het ogenblik dat het testament werd opgemaakt.

Ook omtrent de samenstelling en verdeling van de nalatenschap ontstaan vaak geschillen waar een advocaat familierecht kan helpen, in het bijzonder wanneer sprake is van reservataire erfgenamen of wettelijke beschermde erfgenamen.

Een kind heeft bijvoorbeeld steeds recht op de erfrechtelijke reserve in de nalatenschap van zijn ouders. Ook de langstlevende echtgenoot wordt als reservataire erfgenaam beschouwd in de nalatenschap van de overleden echtgenoot.

Indien de erflater tijdens zijn leven schenkingen gedaan heeft die de reserve aantasten, zal men als benadeelde erfgenaam een ‘inkorting’ kunnen vragen, wat betekent dat men alsnog zijn erfdeel kan opeisen ten belope van zijn reserve.

Voorbeelden
advocaat familierecht

 • Echtscheiding en relatiebreuk
 • Samenwonenden (feitelijk/wettelijk)
 • Opmaak akten echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)
 • Regeling van het verblijf en onderhoudsbijdrage voor kinderen
 • Onderhoudsbijdragen voor ex-echtgenoten
 • Vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen
 • Erkenning van vaderschap
 • Adoptie
 • Naamswijziging
 • Bewindvoering
 • Collocatie (gedwongen opname)
 • Erfrecht (testament, zorgvolmacht, vereffening-verdeling van de nalatenschap, …)

Veelgestelde vragen over familierecht advocaten

Wat is de specialisatie van een advocaat familierecht?

Een advocaat familierecht specialiseert zich in alle juridische aspecten die verband houden met de persoon en de persoon in relatie tot zijn familie.

In welke rechtbanken vind je een advocaat familierecht terug?

Zowel de burgerlijke rechtbank als de familierechtbank kunnen, afhankelijk van het soort geschil, bevoegd zijn.

Hoe kan een advocaat familierecht mij helpen?

Een advocaat familierecht kan u kwaliteitsvol advies verlenen wanneer u vragen heeft omtrent afstamming, adoptie, nalatenschap, testament of schenking, en kan u vertegenwoordigen voor de rechtbank indien u uw rechten wenst af te dwingen.

Hoe verloopt de samenwerking met een advocaat familierecht?

Als advocaten familierecht geloven wij bij advocatenkantoor Blondeel & De Pessemier in een aanpak op maat en zullen, waar mogelijk, steeds trachten de minnelijke weg te bewandelen en tot een oplossing te komen die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is. Indien dit niet mogelijk is, formuleren wij als familierecht advocaten uw aanspraken voor de rechtbank.

Meer weten?

 

Graag meer informatie tijdens een persoonlijk gesprek? Contacteer ons gerust.