Advocaten Strafrecht Oudenaarde & Zwalm

Op een advocaat strafrecht (of advocaat strafprocesrecht) doe je beroep wanneer personen vervolgd worden, of verdacht worden van het plegen van bepaalde strafbare feiten.

Concreet betekent dit dat een advocaat strafrecht de voor de hand liggende misdrijven zoals moord, doodslag, drugsdelicten, zedenfeiten, enz. behandelt. Maar het vakgebied van een advocaat strafrecht gaat ruimer dan dat: denk maar aan financiële misdrijven, milieumisdrijven, fiscale fraude…

Het strafrecht is dan ook nauw verbonden met andere rechtstakken zoals ondernemingsrecht, sociaal recht, medisch recht, sportrecht en aansprakelijkheidsrecht. Een multidisciplinaire aanpak van het hedendaags strafrecht is dan ook onontbeerlijk voor strafrecht advocaten, niet enkel binnen de grenzen van het recht maar ook daarbuiten, waarbij expertises (verkeer, medisch, psychologisch) een belangrijke rol spelen.

Advocaat strafrecht Oudenaarde Zwalm - Advocatenkantoor Blondeel & De Pessemier

Advocaten strafrecht Oudenaarde & Zwalm – Advocatenkantoor Blondeel & De Pessemier

Hoe gaan we als advocaten strafrecht te werk?

Als dader of slachtoffer van een misdrijf is het van belang tijdig beroep te doen op een raadsman. Een gepast strategisch advies bij de aanvang van het onderzoek kan immers bepalend zijn voor het verdere verloop.
Als advocaten strafrecht staan we u bij met deskundigheid en menselijkheid gedurende het gehele verloop van de procedure, van bij het verhoor door de politie of onderzoeksrechter tot de fase ten gronde en de eventuele strafuitvoering. Ook de buitengerechtelijke weg kan bewandeld worden, door een bemiddeling tussen dader en slachtoffer, of de toepassing van een minnelijke schikking door het Openbaar Ministerie.

Voorkeurmateries
Advocaat strafrecht

 • Dagvaarding
 • Slagen & verwondingen
 • Verkrachting
 • Aanranding
 • Drugsdelicten
 • Correctionele rechtbank
 • Schadevergoeding
 • Partnergeweld
 • Moord
 • Verdacht overlijden
 • Agressie
 • Geweld
 • Intrafamiliaal geweld
 • Gevangenis

Veelgestelde vragen over strafrecht advocaten

Wat is de specialisatie van een advocaat strafrecht?

Met de nodige kennis van het materieel strafrecht en het strafprocesrecht voeren we als advocaat strafrecht uw verdediging en waken wij over de naleving van het recht op een eerlijk proces.

Hoe kan een advocaat strafrecht mij helpen?

Als verdachte kan u rekenen op onze bijstand als strafrecht advocaten van bij het eerste contact met de politie, en verdedigen we verder uw belangen ten volle tot in de fase van de strafuitvoering.

Indien u als slachtoffer morele en/of materiële schade hebt geleden, kan u op ons beroep doen om een correcte vordering tot schadevergoeding te formuleren.

In welke rechtbanken vind je een advocaat strafrecht terug?

Als advocaten strafrecht treden we op voor de politierechtbank, de correctionele rechtbank, het hof van beroep, het hof van assisen en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Hoe verloopt de samenwerking met een advocaat strafrecht?

Bij Blondeel & De Pessemier vinden we het als advocaten strafrecht erg belangrijk om aandachtig naar uw verhaal te luisteren en samen, in het licht van het strafdossier, de meest aangewezen strategie te bepalen.

Meer weten?

 

Graag meer informatie tijdens een persoonlijk gesprek? Contacteer ons gerust.