Advocaten Verkeersrecht Oudenaarde & Zwalm

Het is raadzaam een advocaat verkeersrecht aan te spreken om u voor de politierechtbank te laten vertegenwoordigen of bij te staan wanneer u gedagvaard wordt voor zaken als rijden onder invloed van alcohol of drugs, dronkenschap, vluchtmisdrijf, snelheidsinbreuken, verkeersagressie, verkeersongeval met gewonden of dodelijke afloop,… 

 

Ook als u slachtoffer bent in het verkeer is het van belang een advocaat verkeersrecht onder de arm te nemen, om de door u geleden schade correct te begroten en te verhalen op de persoon die ervoor aansprakelijk is. Ook als er discussie is over de aansprakelijkheid helpen wij als advocaten verkeersrecht u verder.   

Advocaat verkeersrecht Oudenaarde Zwalm - Advocatenkantoor Blondeel & De Pessemier

Advocaten verkeersrecht Oudenaarde & Zwalm – Advocatenkantoor Blondeel & De Pessemier

Waarom een advocaat verkeersrecht?

Wie zich op de weg begeeft als bestuurder van een wagen, als fietser of als voetganger, dient de geldende verkeersregels te respecteren om de algemene veiligheid te waarborgen.

De belangrijkste verkeersregels zijn opgenomen in de Wegcode en de Wegverkeerswet. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen overtredingen van de eerste, tweede, derde en vierde graad, waarbij deze van de vierde graad het meest ernstig zijn en dus ook het zwaarst bestraft worden.
Naast overtredingen kent het verkeersrecht eveneens wanbedrijven, waarvoor de straffen kunnen oplopen tot vijf jaar gevangenisstraf. Zo voorziet de Wegverkeerswet een mogelijke gevangenisstraf voor vluchtmisdrijf.

Daarnaast zijn mogelijke straffen die de politierechter kan opleggen het rijverbod en de geldboete, die voor zwaardere overtredingen minimum 1600 euro bedraagt. De rechter kan daarnaast ook bepaalde veiligheidsmaatregelen opleggen zoals het alcoholslot, of een persoon lichamelijk of geestelijk ongeschikt verklaren om een motorvoertuig te besturen.

Bij lichtere verkeersovertredingen kan een onmiddellijke inning van de verkeersboete door de politie worden voorgesteld, of kan het parket een minnelijke schikking voorstellen.
Wanneer u een zwaardere overtreding begaan heeft, of u betaalt uw boete niet, zal u worden gedagvaard voor de politierechtbank.

Voorbeelden
advocaat verkeersrecht

 • Snelheidsovertreding
 • Vluchtmisdrijf
 • Alcoholintoxicatie
 • Dronkenschap
 • Drugs in het verkeer
 • Ongeschiktheid tot het besturen van een voertuig (artikel 42 Wegverkeerswet)
 • Alcoholslot
 • Rijden zonder verzekering
 • Technische keuring
 • Rijden zonder rijbewijs
 • Opgedreven bromfiets
 • Verkeersongeval met gekwetsten of dodelijke afloop
 • Begroting lichamelijke en materiële schade
 • Advies inzake aansprakelijkheid verkeersongeval

Veelgestelde vragen over verkeersrecht advocaten

Wat is de specialisatie van een advocaat verkeersrecht?

Een advocaat verkeersrecht behandelt alle zaken die verband houden met verkeer, en verdedigt u voor de rechtbank wanneer u een verkeersinbreuk begaan heeft of slachtoffer bent in het verkeer.

Hoe kan een advocaat verkeersrecht mij helpen?

Als advocaten verkeersrecht verschijnen we in uw plaats of samen met u voor de politierechtbank om uw verdediging waar te nemen.
We controleren steeds of de vaststellingen door de politie wel rechtsgeldig gebeurd zijn en of het misdrijf wel bewezen verklaard kan worden op basis van het strafdossier.
Indien de inbreuk niet betwist kan worden, zullen wij als advocaat verkeersrecht de rechter vragen rekening te houden met concrete omstandigheden die toelaten een mildere straf uit te spreken.

Wanneer u slachtoffer bent helpen wij als advocaten verkeersrecht u een correct begrote schadevergoeding te bekomen, hetzij voor de politierechtbank, hetzij op minnelijke wijze bij de verzekeraar van de tegenpartij.

Dekt de verzekering een advocaat verkeersrecht?

Doorgaans zal uw autoverzekering een rechtsbijstandsverzekering omvatten, waardoor de kosten en erelonen van bijstand door een advocaat verkeersrecht in voorkomend geval gedragen zullen worden door uw verzekeraar, ook als u in fout bent.

In welke rechtbanken vind je een advocaat verkeersrecht terug?

Als advocaat verkeersrecht treden we bij advocatenkantoor Blondeel & De Pessemier op voor alle politierechtbanken in België. In hoger beroep wordt de zaak behandeld door de correctionele rechtbank.

Hoe verloopt de samenwerking met een advocaat verkeersrecht?

Bij Blondeel & De Pessemier vinden we het als advocaten verkeersrecht erg belangrijk om aandachtig naar uw verhaal te luisteren en samen de meest aangewezen strategie te bepalen.

Meer weten?

 

Graag meer informatie tijdens een persoonlijk gesprek? Contacteer ons gerust.